SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

A NOVO 4/2023 – Dyplomacja organizacji międzynarodowych

Czwarty numer magazynu “Anovo” skupia się na internacjonalizacji organizacji pozarządowych (NGO) i ich roli w dyplomacji międzynarodowej. Omawiamy, jak proces internacjonalizacji wpływa na działalność organizacji pozarządowych, ich wpływ na politykę globalną oraz sposoby budowania i utrzymywania międzynarodowych partnerstw. Analizujemy wyzwania związane z adaptacją do różnych kulturowych i politycznych kontekstów, a także zarządzanie skomplikowanymi międzynarodowymi operacjami. Szczególną uwagę poświęcamy strategiom internacjonalizacji, w tym znaczeniu odpowiednich partnerstw i dostępnym źródłom finansowania dla organizacji. Celem numeru jest głębokie zrozumienie procesu internacjonalizacji NGO oraz ich rosnącej roli w kształtowaniu globalnych strategii i rozwiązań.

A NOVO 3/2023 – Największy sojusznik Ukrainy – Polska

Poświęcony jest kwestii pomocy humanitarnej i wojskowej Polski dla Ukrainy w obliczu agresji Federacji Rosyjskiej. Artykuły szczegółowo opisują ogromną skalę pomocy świadczonej przez Polskę, w tym przyjęcie milionów uchodźców, wsparcie materialne, medyczne, edukacyjne i psychologiczne. Numer zawiera także wywiady z osobami zaangażowanymi w pomoc, analizy dotyczące migracji, integracji oraz bezpieczeństwa regionalnego. Wspomniane są konkretne inicjatywy, takie jak „Helping Hands for Ukraine” czy projekt „No Greater Ally Than Poland”, które mają na celu wsparcie zarówno na terenie Polski, jak i w Ukrainie. Analizowane są też perspektywy przyszłej współpracy i odbudowy.

A NOVO 2/2023 – POLSKA PRZEZ PRYZMAT MIGRACJI

W tym numerze magazynu “Anovo” poruszamy temat migracji i jej wpływu na społeczeństwo i rynek pracy w Europie. Omawiamy, jak migracja kształtuje postawy społeczne, rynek pracy, oraz jakie są wyzwania i możliwości z nią związane. Analizujemy również aspekty kulturowe i ekonomiczne migracji, skupiając się na integracji społecznej migrantów i wyzwaniach, jakie oni napotykają. Celem tego numeru jest dogłębne zrozumienie złożonych dynamik migracji i jej wpływu na społeczności i gospodarki europejskie.
 

A NOVO 1/2023 – PRACA PRZYSZŁOŚCI W EPOCE AI

AI – W tym numerze magazynu skupiamy się na przyszłości pracy w erze sztucznej inteligencji. Zajmujemy się tematyką etyki AI, wpływem automatyzacji na przyszłe miejsca pracy, ekonomicznymi aspektami zmieniającego się rynku pracy oraz rolą edukacji w przygotowaniu do nowych wyzwań. Analizujemy, jak sztuczna inteligencja kształtuje współczesny świat pracy i jakie wyzwania stoją przed systemami edukacyjnymi, aby sprostać nadchodzącym zmianom. Naszym celem jest głębokie zrozumienie wpływu AI na życie zawodowe i społeczne.

A NOVO 4/2022 – Nowe Wyzwania

Wybory to nieodłączny element kształtujący politykę. Decyzje polityczne Włochów czy Francuzów mogą znacząco wpłynąć na kształt polityki europejskiej oraz na spójność całego świata zachodniego. O politycznych dylematach, wyborach i decyzjach minionych miesięcy przeczytacie w ostatnim numerze A NOVO.

A NOVO 3/2022 – Nowa Europa

Ostatnie miesiące przyniosły kolejne ważne wydarzenia dla Europy środkowo-wschodniej. Szczyt Trójmorza w Rydze czy przyjęcie waluty Euro przez Chorwację to tylko niektóre z nich. O szczegółach tych procesów można przeczytać w kolejnym numerze A NOVO.

A NOVO 2/2022 – Wyzwania Przyszłości

Niniejszy numer stanowi podsumowanie konferencji naukowej „Wyzwania przyszłości” zorganizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego w 2022 r. Teksty poruszają między innymi tematykę sztucznej inteligencji, kolonizacji kosmosu i przyszłości prawa. 

A NOVO 1/2022 – Ukraina – Czas Bohaterów

Rosyjska agresja na Ukrainę to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń 2022 roku. Wraz z zespołem pochylamy się nad tym jakie zmiany wynikają z tego dla Europy i świata. Piszemy o polityczny konsekwencjach, sytuacji Polski oraz o tym jak kultura stara się przedstawić te tragiczne wydarzenia. Zapraszamy do lektury!

A NOVO 2/2021 – Korpofeudalizm

Kolejny numer poświęciliśmy zmieniającym się charakterze pracy oraz relacjom pomiędzy korporacjami oraz ich pracownikami i klientami. Z naszych analiz i tekstów wyłania się wizja, w której współczesne relacje ekonomiczne mają więcej wspólnego z epoką feudalizmu niż nam się mogło wydawać. Życzymy pożytecznej lektury!

A NOVO 1/2021 – Nowy Totalitaryzm

W tym numerze poruszamy problem rosnących w siłę gigantów technologicznych. Ich rosnąca pozycja w świecie stanowi wyzwanie dla państw narodowych oraz organizacji międzynarodowych. Wiele wskazuje na to, że powszechny dostęp do technologii poza oczywistymi korzyściami niesie za sobą szereg wad. W pierwszym numerze staramy się zmierzyć z tym tematem. Mamy nadzieję, że skuteczni.

Skip to content