SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zespół RODM Katowice

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach działa od 1 stycznia 2018 roku. RODM Katowice jest projektem realizowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Organizacją prowadzącą RODM Katowice jest:

New Europe Foundation – zajmuje się prowadzeniem ośrodka analitycznego oraz wspieraniem rozwoju Europy środkowo-wschodniej. To jedna z największych organizacji społecznych w województwie śląskim. Fundacja realizuje projekty strategiczne dla administracji rządowej oraz prowadzi przedsiębiorstwa ekonomii społecznej o zasięgu ogólnopolskim. Posiada biura w kilku miastach w Polsce, zatrudnia ponad 30 osób. Instytut współpracuje z kilkudziesięcioma samorządami, wspiera ponad setkę NGO, ze swoimi działaniami dociera do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców rocznie.  

https://neweurope.pl

https://twitter.com/Info_NewEurope

https://www.facebook.com/NewEuropeFoundation

Partnerzy:

Instytut Roździeńskiego – stowarzyszenie działające od 2015 roku, z siedzibą w Katowicach. Do obszarów zainteresowań organizacji należy inicjowanie i realizowanie projektów społecznych, jak również budowanie partnerstw z instytucjami edukacyjnymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Głównymi celami organizacji są między innymi działalność na rzecz upowszechniania dostępu do kultury; działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez podejmowanie działań w ramach edukacji pozaformalnej, działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; oraz integrowanie środowisk działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza działaczy samorządowych i społecznych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń. Stowarzyszenie jest organizacją akredytowaną w dziedzinie młodzieży w ramach Programu Erasmus+.

https://www.rozdzienski.org

https://www.facebook.com/rozdzienski

Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Profesora Waleriana Pańki powstała z myślą o działaniu w obszarze trzeciego sektora. Jednym z głównych celów Fundacji jest działalność w obszarze edukacji historyczno-patriotycznej, w oparciu o innowacyjne formy aktywności obywatelskiej. Instytut podejmuje inicjatywy zmierzające do rozwoju edukacji oraz budowanie świadomości obywatelskiej poprzez nowoczesne i interaktywne techniki przekazu. Organizacja działa z myślą o harmonijnym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie szeroko pojętego aktywizmu społecznego, opartego o tak fundamentalne wartości takie jak: wolność, patriotyzm i solidarność. Instytut Inicjatyw Lokalnych to organizacja, której przyświeca promowanie postaw patriotycznych na terenie całej Polski. 

https://instytutpanki.pl

https://www.facebook.com/InstytutPanki

https://twitter.com/InstytutPanki

Dominika Paliczka
Koordynator
Wojciech Gosek
Wolontariusz
Łukasz Łój
Konsultant
Robert Kłosowski
Konsultant
Christian Jaworski
Konsultant
Vardan Karapetyan
Wolontariusz
Skip to content