SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową. W całym kraju funkcjonuje 9 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Idea powołania sieci RODM narodziła się przed trzema laty jako realizacja zapowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych o konieczności nadania “…impetu samorządowemu i obywatelskiemu wymiarowi polityki zagranicznej”. Nowe ośrodki miały stanowić przede wszystkim ministerialne zaproszenie do współtworzenia w regionach polskiej polityki zagranicznej. Organizacje prowadzące Ośrodki zostały wybrane przez MSZ w wyniku ogłoszonego konkursu otwartego.

Sieć RODM animuje w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Ośrodki mają za zadanie udostępniać specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, zaś szczegółowych informacji w zakresie polskiej polityki europejskiej i zagranicznej udzielają tam wyspecjalizowani konsultanci. Ośrodki organizują też szereg przedsięwzięć w regionach, które angażują lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Koordynacją pracy Sieci RODM w ramach MSZ zajmuje się Wydział ds. Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego (kontakt: siec@msz.gov.pl).

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
 e-mail: rodm@rodm-bialystok.pl
 www.rodm-bialystok.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMBialystok

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
ul. Pniewskiego 1, 80-246 Gdańsk
 e-mail: rodm@rodm-gdansk.pl
 www.rodm-gdansk.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMGdansk/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
ul. Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
 e-mail: rodm@rodm-krakow.pl
 www.rodm-krakow.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMcracow

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
ul. Rynek 18 (II p.) 20-111 Lublin
 e-mail: rodm@rodm-lublin.pl
 www.rodm-lublin.pl
 Facebook: www.facebook.com/lublin.regionalny.osrodek.debaty.miedzynarodowej/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi
ul. Lindleya 5A Pok. 7, 90-131 Łódź
 e-mail: rodm@rodm-lodz.pl
 www.rodm-lodz.pl
 Facebook: https://web.facebook.com/RODMLDZ/?_rdc=1&_rdr 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
ul. Partyzantów 87, 10-512 Olsztyn
 e-mail: rodm@rodm-olsztyn.pl
 www.rodm-olsztyn.pl

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu
ul. Powstańców Śląskich 22, 45-078 Opole
 e-mail: rodm@rodm-opole.pl
 www.rodm-opole.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMOpole

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
ul. ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
 e-mail: rodm@rodm-poznan.pl
 www.rodm-poznan.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODM.Poznan/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
 e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl
 www.rodm-szczecin.pl
 Facebook: www.facebook.com/rodmwszczecinie

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu
al. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
 e-mail: rodm@rodm-torun.pl
 www.rodm-torun.pl
 www.facebook.com/RODMTorun2016/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
 e-mail: rodm@rodm-warszawa.pl
 www.rodm-warszawa.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODM.Warszawa

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu
ul. Nankiera 17, 50-140 Wrocław
 e-mail: rodm@rodm-wroclaw.pl
 www.rodm-wroclaw.pl
 Facebook: www.facebook.com/RODMWroclaw

Skip to content