SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

w Katowicach zaprasza na konferencję
„Nowy Jedwabny Szlak – Geopolityka, Gospodarka, Kultura”. 27. marca 2018r., Katowice

Plan Chińczyków, aby ożywić starożytną drogę handlową łączącą Państwo Środka z Azją Centralną i Europą, przekształcił się w rozległą kampanię na rzecz rozwoju światowego handlu. Nowy Jedwabny Szlak, znany też pod nazwą „Jeden Pas Jedna Droga”, ma połączyć Azję i Europę szlakami lądowymi, jak również drogą morską. Plan zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych między Chinami i Unią Europejską. Czy budowa Nowego Jedwabnego Szlaku wiąże się jedynie z korzyściami? Liczne przykłady współpracy Chin z krajami na całym świecie wskazują, iż należy być świadomym zarówno szans, jak i zagrożeń związanych z otwarciem na chińskie inwestycje oraz idącą w parze ekspansją ekonomiczną i polityczną Państwa Środka.

Planowany przebieg konferencji:

Godz. 9:30-11:00, panel pierwszy (studencki) “Geopolityka Chin w XXI wieku” (Sala konferencyjna CINiBA)
15-minutowe referaty wygłoszą:

Barbara Krzewińska – “Chińskie zaangażowanie polityczno-gospodarcze w Afryce”
Michał Palatyński – “Chiny jako supermocarstwo”
Paweł Wowra – “Współpraca Chin z państwami Europy środkowo-wschodniej w formacie 16+1, a wpływ na geopolitykę Europy”
Maciej Zuziak – “Sztuczne wyspy – Czy Chiny chcą mieć morze na wyłączność”

Godz. 11:00-13:00, panel drugi, publicystyczno-ekspercki: “Pivot na Pacyfik – jak będą układać się

przyszłe relacje Zachodu z Chinami?” (Sala konferencyjna CINiBA)
 

Paneliści: 
dr Marcin Przychodniak / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM
Bartłomiej Radziejewski / redaktor naczelny Nowa Konfederacja
dr Leszek Sykulski / Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Adrian Zwoliński / SGH Warsaw School of EconomicsCentrum Studiów Polska-Azja

dr Rafał Kwieciński / Uniwersytet Jagielloński

Godz. 13:00-13:45 Lunch

Godz. 13:45-15:30, panel trzeci, publicystyczno-ekspercki: “Nowy Jedwabny Szlak – szansa dla regionu

czy zagrożenie chińską dominacją?” (Sala konferencyjna CINiBA)
 

Paneliści:

Patrycja Pendrakowska / Centrum Studiów Polska-Azja, Uniwersytet Warszawski
Wojciech Jakóbik / redaktor naczelny BiznesAlert.pl
dr Artur Klimek / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Michał Lubina / Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Okraska / Uniwersytet Śląski w Katowicach

Godz. 18:00-19:30, panel czwarty, młodzieżowy: “Europa, Międzymorze, USA czy Chiny – potencjalne strategiczne

sojusze Polski na świecie” (RODM Katowice, ul. Damrota 6)


Paneliści:

Aleksander Wencel, Łukasz Borkowski, Marek Maślanka, Dawid Kamiński, TBA

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej CINiBA w Katowicach (ul. Bankowa 11a) oraz w siedzibie RODM Katowice (ul. Damrota 6).

Kontakt do organizatora ws. konferencji

 tel.: 579-632-319 lub e-mail: rodm@rodm-katowice.pl

Udział w konferencji potwierdzili:

Patrycja Pendrakowska

Centrum Studiów Polska-Azja, Uniwersytet Warszawski

Prezes CSPA od maja 2017 roku, ekspert od Chin. Doktorantka w zakładzie filozofii społecznej UW. Ukończyła sinologię, etnologię i socjologię na UW, którą studiowała również na Ludwig-Maximilians Universität w Monachium. W 2011 roku badała problem migracji w Nepalu, w Institute of Integrated Development Studies w Katmandu. Była redaktorka TVN24 i wolontariuszka w dziale misji PAH. 

Rafał Kwieciński

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu WSMiP. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – doktorat z nauk o polityce w zakresie stosunków międzynarodowych. Od 2013 r. członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Obszar badawczy to stosunki międzynarodowe w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiej polityki zagranicznej i potęgi Chin we współczesnym systemie międzynarodowym.

Adrian Zwoliński

SGH Warsaw School of Economics, Centrum Studiów Polska-Azja

Prawnik, ukończył aplikację adwokacką, doktorant SGH w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Zajmuje się rynkiem finansowym i handlem międzynarodowym. Reprezentował Business Centre Club w Radzie Konsultacyjnej ds. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców w Radzie Konsultacyjnej ds. Handlu i Usług przy Ministrze Gospodarki. Obecnie ekspert w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan ds. rynku finansowego i prawa gospodarczego. Pełni też funkcję eksperta think tanku Centrum Studiów Polska-Azja.

Artur Klimek

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentruje na korporacjach transnarodowych, szczególnie tych pochodzących z gospodarek wschodzących. Autor nowatorskiej na polskim rynku książki „Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej”. Zajmuje się również zagadnieniami handlu i finansów międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za pracę naukową. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wojciech Jakóbik

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

Analityk sektora energetycznego. Wykładowca Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. redaktor naczelnym BiznesAlert.pl. Realizował projekty związane z tematyką międzynarodową: portal Europa Bezpieczeństwo Energia, projekty Ośrodka Myśli Politycznej. 

 

Tomasz Okraska

Uniwesytet Śląski w Katowicach

Pod kierunkiem prof. Bogdana Łomińskiego obronił pracę magisterską nt. próby zbudowania globalnej hegemonii przez USA pod rządami George’a W. Busha. W 2015 roku ukończył studia doktoranckie w ramach dyscypliny nauki o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 2012 roku asystent w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Stosunki między Chińską Republiką Ludową a Republiką Indii w okresie pozimnowojennym i ich znaczenie dla regionalnego i globalnego układu sił”. Redaktor naczelny punktowanego czasopisma naukowego „Pisma Humanistyczne”. Inicjator i współorganizator cyklu konferencji „Regiones Mundi”.

Marcin Przychodniak

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM

Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Warszawskim (praca nt. relacji chińsko-izraelskich w kontekście polityki ChRL na Bliskim Wschodzie). Analityk programu Azja i Pacyfik w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Obszar zainteresowań to Chiny w aspekcie politycznym, czyli m.in. aktywność na arenie międzynarodowej oraz rozwój sytuacji wewnętrznej (stosunki partia-państwo). Absolwent politologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: stosunki międzynarodowe i dziennikarstwo) oraz studiów podyplomowych „Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki” w PAN. W latach 2012-2016 r. dyplomata w Wydziale Politycznym Ambasady RP w Pekinie. 

 

Bartłomiej Radziejewski

Redaktor naczelny Nowa Konfederacja

Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”. Politolog zaangażowany, publicysta i eseista, organizator. Absolwent UMCS i studiów doktoranckich na UKSW. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Polskim Radiu i, zwłaszcza, w „Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego, później był wicenaczelnym portalu Fronda.pl i redaktorem kwartalnika „Fronda”. Następnie założył i w latach 2010–2013 kierował kwartalnikiem „Rzeczy Wspólne”. W okresie 2015-17 współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Publikował też m.in. w „Gazecie Polskiej”, “Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gościu Niedzielnym”, „Polsce The Times”, “Arcanach”, „Super Expressie”, „Znaku”.

Michał Lubina

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Specjalizuje się w naukach społecznych, w zakresie nauk o polityce. Zajmuje się współczesną Birmą oraz stosunkami rosyjsko-chińskimi. Jest autorem pięciu książek: pionierskich prac na temat Birmy w Polsce (m.in. pierwszej historii tego kraju oraz jedynej biografii Noblistki Aung San Suu Kyi), pierwszej w Polsce monografii o współczesnych stosunkach rosyjsko-chińskich (Niedźwiedź w cieniu smoka), a także monografii po angielsku Russia and China. A Political Marriage of Convenience. W 2016 r. pełnił funkcję pierwszego dyrektora Instytutu Sejonga UJ. Obecnie jest koordynatorem modułu Azji Południowo-Wschodniej oraz współtwórcą i analitykiem portalu „Puls Azji”..

Skip to content