SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wizyta RODM Katowice na Uniwersytecie Śląskim jako realizacja misji edukacji społeczności lokalnych z zakresu polityki międzynarodowej.

RODM Katowice wraz z Fundacją Jagiellońską 10 kwietnia odwiedził studentów Uniwersytetu Śląskiego. Celem spotkania było przeprowadzenie gry edukacyjnej, której głównym punktem był test wiedzy studentów o krajach Trójmorza. Spotkania takie jak te w które zaangażowana jest młodzież uniwersytecka są niezwykle ważne w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego. Poszerzanie świadomości politycznej młodych polaków również w kwestii relacji międzynarodowych jest szczególnie istotne w kontekście tegorocznych wyborów do Europarlamentu. Promowanie aktywnych postaw demokratycznych wśród najmłodszych aktywnych uczestników życia politycznego pozytywnie wpłynie na rozwój demokracji w Polsce. Dzięki uprzejmości władz uczelni oraz przedstawicieli Fundacji Jagiellońskiej mieliśmy przyjemność dzielić się wiedzą w prosty i przyjemny sposób.

Udział w grze umożliwił uczestnikom bliższe poznanie państw Trójmorza, oraz sprawdzenie własnej wiedzy z tego zakresu. Połączenie interaktywnego formatu gry edukacyjnej oraz nawiązanie konstruktywnej dyskusji przyczyniło się także do zacieśnienia relacji wewnątrz grupy studenckiej. Podczas rozgrywki uczniowie wymieniali się swoją wiedzą oraz odkrywali nieznane wcześniej ciekawostki i informacje o konkretnych państwach. W trakcie debaty która nawiązała się w trakcie oraz już po grze uczestnicy chętnie dyskutowali i wymieniali się swoimi poglądami i opiniami o poszczególnych państwach. Burza mózgów jaka wybuchła w momencie rozpoczęcia gry bardzo ożywiła młodych ludzi którzy chętnie przystąpili do rozgrywki. Test wiedzy o krajach Trójmorza sprawdził znajomość nie tylko historii, ale także kultury, polityki czy ekonomii poszczególnych państw

Test wiedzy o Krajach Trójmorza jako przykładowa forma budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Gra edukacyjna to kolejny krok w stronę większej świadomości społecznej na temat najbliższego otoczenia geopolitycznego Polski. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego gotowego do wspólnego działania w ramach wypracowanych już formatów międzynarodowych jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Zagadnienia polityki zagranicznej stają się polem zainteresowania coraz większej części młodych polaków, a potrzeba realizacji swoich zainteresowań stale wzrasta. Studenci bardzo otwarcie przyjęli taki format edukacji, co wskazuje na zapotrzebowanie na częstsze organizowanie takich wydarzeń. Zaangażowanie w gre nagrodziło uczestników przede wszystkim w zdobytej wiedzy, która jest bezcenna. Dzięki przyjaznemu formatowi rozgrywki która sprzyjała szybkiemu przyswajaniu informacji uczestnicy salę opuścili bogatsi o wiedzę. 

Skip to content