SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dobre sąsiedztwo polsko-czeskie jako szansa na rozwiązywanie wspólnych problemów obu państw.

RODM Katowice miał przyjemność koordynować debatę dotyczącą relacji Polski i Czech. Dobre sąsiedztwo polsko-czeskie może istotnie wpłynąć na wspólne zwalczanie przyszłych kryzysów i problemów. Zacieśnianie związku obu państw skutecznie wspomaga walkę ze wspólnymi problemami, takimi jak np. kwestia transformacji energetycznej. Szczególnie ważne jest wypracowywanie wspólnego zdania w kwestiach międzynarodowych – na forum Unii Europejskiej a także NATO. Współpraca obu krajów nieuchronnie prowadzi również do rozwoju regionów transgranicznych takich jak Śląsk Cieszyński.

Udział w rozmowie wziął poseł na sejm RP Mirosław Suchoń – ekonomista oraz doświadczony polityk. Poseł Suchoń miał okazję współpracować z przedstawicielami władz czeskich w polsko-czeskiej grupie parlamentarnej. Zaproszono również Krystiana Kukuczkę – lokalnego samorządowca, absolwenta filologii czeskiej oraz pasjonata Czech. Jego unikalna wizja stosunków obu narodów dała nam perspektywę społeczności lokalnej na poruszane tematy Kolejnym gościem był mgr. inż. Paweł Mikołajczyk – specjalista w zakresie transportu kolejowego, który jest nieodłącznym elementem Śląska Cieszyńskiego. Wpływ transportu kolejowego na gospodarkę obu państw oraz regionu jest niezwykle ważny, stąd istotność wnoszonego przez mgr. Mikołajczyka spojrzenia. Ostatnim prelegentem był Petr Kantor – czeski społecznik i przedsiębiorca. Jego obecność zapewniła nam czeską perspektywę na relacje obu państw. Debatę moderował Christian Jaworski, konsultant w RODM Katowice. Dzięki różnym obszarom zainteresowań naszych gości uczestnicy spotkania mieli okazję do poznania różnych spojrzeń na te same problemy i kwestie.

 

Wpływ dyskusji eksperckiej na lokalną społeczność oraz jej znaczenie w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Śląsku Cieszyńskim

Podczas debaty uczestnicy mieli możliwość wymiany zdań na temat relacji polsko-czeskich oraz omówienie bieżących problemów obu państw. Poruszano kwestie historyczne, ekonomiczne i społeczne nie tylko w regionie Śląska Cieszyńskiego ale też na szczeblu ogólnokrajowym. Ważne miejsce w dyskusji zajęło podkreślenie istotności pielęgnacji relacji pomiędzy obydwoma narodami. Dobre sąsiedztwo polsko-czeskie jest szczególnie znaczące właśnie w takich regionach jak Śląsk Cieszyński, gdzie granice państw zacierają się a lokalne społeczności obcują ze sobą na co dzień. 

Debata cieszyła się również dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej która tłumnie przybyła na rozmowę. Była to niepowtarzalną okazję wysłuchać rozmowy na żywo. Pokazuje to, że istnieje potrzeba na taką formę spotkań specjalistów z mieszkańcami. Dało to możliwość nie tylko do obserwacji debaty ale także do zadawania pytań bezpośrednio ekspertom. Działania takie jak te promują aktywizację społeczeństwa w działania mające na celu zacieśnianie współpracy międzynarodowej. Efektem takiej współpracy będzie również rozwój rodzimego regionu mieszkańców.

Skip to content