SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

W dniach 13-15 grudnia odbył się cykl wykładów dla RODMonline, przeprowadzony przez Grzegorza Kozłowskiego, byłego ambasadora w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinnie. Wykłady te stanowiły kompleksowe źródło wiedzy o Estonii, jej historii, wyzwaniach oraz osiągnięciach.

Grzegorz Kozłowski w trakcie serii spotkań przybliżył tematy związane z młodą niepodległością Estonii, jej geopolitycznymi wyzwaniami, rolą państwa flankowego NATO oraz unikalnym charakterem narodu estońskiego. Uczestnicy mieli możliwość zgłębić, jak historia i geografia kształtują politykę i tożsamość narodową Estonii.

Zagadnienia bezpieczeństwa i obronności również znalazły miejsce w dyskusji, w tym zagrożenia dla Estonii ze strony Rosji, koncepcja obrony totalnej kraju oraz zależności i sojusze międzynarodowe. W kontekście globalnych napięć i wyzwań, omówione zostały strategie obronne przyjmowane przez Estonię.

Kulminacją serii był wykład poświęcony estonskiej transformacji w lidera cyfryzacji i e-państwa. Prezentowano genezę tej zmiany, innowacyjne przepisy wspierające rozwój technologii oraz wpływ tych inicjatyw na społeczeństwo i gospodarkę. Uczestnicy poznali, jak Estonia wykorzystuje innowacje do stymulowania rozwoju i odpowiadania na współczesne wyzwania.

Cykl wykładów był okazją do pogłębienia wiedzy o Estonii, a także do dyskusji i wymiany poglądów na temat roli i miejsca kraju w kontekście międzynarodowym. 

Skip to content