SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

6 grudnia w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach odbyło się spotkanie zatytułowane “Czy Polska potrzebuje migrantów?”. Gościem specjalnym był dr Rafał Cekiera, ekspert w dziedzinie socjologii migracji. Wydarzenie, które prowadził Wojciech Gosek, zorganizowane zostało we współpracy z Samorządem UŚ.

Spotkanie było okazją do przedstawienia i dyskusji na temat bieżącej sytuacji migracyjnej w Polsce oraz roli migrantów w społeczeństwie. Dr Cekiera omówił różne aspekty migracji, w tym jej wpływ na rynek pracy, demografię oraz kulturowe aspekty życia społecznego. Uczestnicy, w tym studenci z różnych krajów, mieli możliwość aktywnego udziału w debacie, zadając pytania i dzieląc się swoimi doświadczeniami podczas sesji Q&A.

Spotkanie podkreśliło znaczenie dialogu i wymiany opinii na temat migracji, jednego z kluczowych wyzwań współczesnego świata. Dzięki temu wydarzeniu uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę i zrozumieć bardziej złożone aspekty związane z migracją i jej wpływem na społeczeństwo. 

Skip to content