SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30 listopada odbył się finałowy wykład z trzyczęściowego cyklu o dyplomacji chińskiej. Łukasz Kobierski, ekspert od stosunków międzynarodowych oraz prezes Instytutu Nowej Europy, poprowadził panel, który pozwolił uczestnikom zgłębić mniej oczywiste aspekty dyplomacji, w tym tzw. “dyplomację pandową”. Spotkanie było okazją do dyskusji o strategiach i metodach stosowanych przez Chiny, a także ich wpływie na międzynarodowe stosunki w kontekście globalnych wyzwań zdrowotnych.

Finałowy wykład był momentem refleksji i analizy, umożliwiającym uczestnikom lepsze zrozumienie dynamicznie zmieniającego się świata dyplomacji i międzynarodowych relacji. Dyskusja podkreśliła znaczenie adaptacji i innowacji w dziedzinie dyplomacji oraz potrzebę ciągłego kształcenia i świadomości globalnych trendów. Uczestnicy wykładu poszerzyli swoją wiedzę o kluczowe kwestie i wyzwania współczesnej dyplomacji, co stanowi cenny wkład w ich dalszy rozwój akademicki i zawodowy. 

Skip to content