SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

16 listopada odbył się wykład online pt. “Blaski i cienie chińskiego modelu rozwoju”, gdzie Stanisław Niewiński odkrył fascynujące aspekty dynamicznej transformacji Chin. Uczestnicy mieli okazję zgłębić zarówno pozytywne, jak i negatywne strony tego procesu, zdobywając wiedzę o złożoności i wielowymiarowości chińskiego modelu rozwoju. Spotkanie online stanowiło platformę dla otwartej dyskusji oraz wymiany poglądów na temat wpływu chińskiej gospodarki na światowe trendy i wyzwania.

Skip to content