SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

RODM Katowice spotkał się w Wilnie z młodymi przedstawicielami krajów Trójmorza, dając okazję do wymiany doświadczeń i przedstawienia działalności naszego ośrodka. W trakcie spotkania, uczestnicy skupili się na omówieniu kwestii ekologicznych, które są kluczowe dla najbardziej uprzemysłowionych regionów. Nawiązywanie trwałych relacji między mieszkańcami Trójmorza stanowi dla nas priorytet, co było widoczne w zaangażowaniu i otwartości rozmów.

Spotkanie to było ważnym elementem w budowaniu i umacnianiu współpracy regionalnej, a także w rozumieniu różnorodności i wyzwań, przed którymi stoją poszczególne kraje Trójmorza. Dzięki takim inicjatywom jak to spotkanie, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania naszych partnerów, a także efektywnie wspierać wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość spotkania i rozmów z młodymi przedstawicielami Trójmorza i liczymy na dalsze owocne współprace, które będą sprzyjać budowaniu silnej i zintegrowanej wspólnoty w tej unikalnej części Europy.

Skip to content