SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

23 października Łukasz Łój, konsultant naszego Ośrodka, miał okazję spotkać się w Wilnie z Ambasadorem Nadzwyczajnym RP, Panem Konstantym Radziwiłłem. To spotkanie, odbywające się w Ambasadzie RP w Wilnie, jest kontynuacją naszych działań dyplomatycznych, śledząc niedawne wizyty w innych krajach, co podkreśla nasze zaangażowanie w międzynarodowy dialog. 

Dziękujemy Ambasadzie RP w Wilnie za cenną wymianę doświadczeń i gościnność, która umożliwiła przeprowadzenie tak owocnych rozmów.

Skip to content