SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Łukasz Łój, konsultant naszego Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, spotkał się 20 września z Panem Grzegorzem Kozłowskim, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Estońskiej. To spotkanie, odbywające się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinnie, stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia dialogu na temat kultury, historii i współczesnej dyplomacji Estonii. W trakcie rozmów podkreślono znaczenie współpracy dwustronnej, sprzyjającej dalszemu rozwojowi dobrych relacji między naszymi krajami.

Dziękujemy Ambasadzie RP w Tallinnie za ciepłe przyjęcie i możliwość przeprowadzenia tak owocnego spotkania. Wspólne działania pod egidą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP są wyrazem naszej głębokiej wiary w dialog, wymianę kulturalną i budowanie trwałych więzi dyplomatycznych. Spotkanie to jest kolejnym krokiem w kierunku dalszego umacniania stosunków polsko-estońskich, a także świadczy o naszym zaangażowaniu w kształtowanie pozytywnych i trwałych relacji międzynarodowych.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Ambasadora Grzegorza Kozłowskiego oraz całego zespołu Ambasady RP w Tallinnie za ich gościnność, zaangażowanie i wkład w rozwój wzajemnych stosunków. Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze inicjatywy i możliwości współpracy.

Skip to content