SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29 -30 Lipca 2023 roku dbył się pierwszy zjazd Akademii Liderów Dyplomacji, gromadząc wybitnych specjalistów i entuzjastów z różnych dziedzin. W wydarzeniu wzięli udział Minister Piotr Pyzik, Adam Dziedzic, Wojciech Płachetka, Petros Tovmasyan oraz Jędrzej Błaszczak. Uczestnicy mieli okazję dyskutować o szerokim zakresie tematów, w tym transformacji cywilizacyjnej, multilateralizmie w ramach ONZ, aktualnej sytuacji energetycznej w Europie oraz perspektywach inicjatywy Trójmorza.

Paneliści podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, a uczestnicy zjazdu aktywnie włączali się w debaty i warsztaty. Zjazd charakteryzował się wysokim poziomem merytorycznym dyskusji oraz wymianą pomysłów na tematy istotne dla współczesnej polityki międzynarodowej. Zostały omówione także wyzwania i możliwości związane z najnowszymi trendami w dyplomacji i globalnych relacjach.

Wydarzenie było również okazją do nawiązania kontaktów między uczestnikami, którzy dzielili się doświadczeniami i planowali przyszłe współprace. Organizatorzy zjazdu podkreślili znaczenie takich spotkań dla rozwoju umiejętności liderów i budowania sieci kontaktów w dziedzinie międzynarodowej polityki.

Podsumowując, pierwszy zjazd Akademii Liderów Dyplomacji został oceniony jako owocne i inspirujące wydarzenie, które przyczyniło się do rozwoju dialogu i współpracy międzynarodowej. W planach są kolejne spotkania, mające na celu kontynuację rozpoczętych dyskusji i dalsze budowanie społeczności zainteresowanej globalnymi wyzwaniami. 

Skip to content