SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Manipulacje wyborcze – wywiad z prof. Waldemarem Wojtasikiem

Wywiad z profesorem Waldemarem Wojtasikiem, autorem książki “Manipulacje Wyborcze” przeprowadzony przez Petrosa Tovmasyana. Ciekawa rozmowa o technikach manipulacji stosowanych przez partie polityczne, o tym czy można ufać wynikom wyborów i o nadchodzących wyborach w Polsce.

Link do rozmowy: https://www.youtube.com/watch?v=CsntIly2uWs

Waldemar Wojtasik – Waldemar Wojtasik, profesor, prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Autor ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 8 monografii oraz 18 redakcji naukowych publikacji zwartych. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz rady naukowej Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych, Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Petros Tovmasyan – Prezes Klastra Innowacji Społecznych, absolwent prawa Uniwersytecie Śląskim, ekspert New Europe Foundation w dziedzinie stosunków międzynarodowych, znawca Kaukazu. Doświadczenie zdobywał realizują projekty międzynarodowe i społeczne.

Projekt “Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024” w Katowicach dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Skip to content