SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

W dniach 13-14 października odbyła się konferencja “Conflicts and migrations” organizowana przez Forum Młodych Dyplomatów, Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego, Fundację Trójmorza, Akademię Kadr Europejskich i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach.
 
 
Poniżej przedstawiamy plan paneli wraz z odnośnikami do nagrań:
 
1 dzień (FIRST DAY) 13.09.2022
Expert Panel “Conflicts and migrations” 10:00 – 11:30https://fb.watch/fWkU31qphd/
A panel moderator: Anna RobakDoctoral Science Club on Politics of the University of Silesia in Katowice
Experts:
Prof. Olga Poiedynok Associate Professor at Taras Shevchenko, National University of Kyiv, Institute of International Relations
Prof. Natalija Perešić – University of Belgrade – Faculty of Political Science, Department of Social Policy and Social Work, Coordinator of the EU Horizon2020 funded Project MIGREC
Aleksandar ArabadzićAcademy of European Careers Foundation, Balkan and international relation expert
 
I Panel – 11:40 – 12:40 (Mgr Anna Robak)https://fb.watch/fWkWE5Q0ft/
 1. Grzegorz Gustaw – Jagiellonian University – The psychology of conflict, a review of the most influential theories, measures, and solutions to solve conflict in a constructive way.
 2. Aleksandar Kovačević – University of Belgrade – The importance of local self-government in a crisis: a study of the Ukraine-Russia conflict.
 3. Jakub Stepaniuk – University of Graz – How experiences of the EU integration strategy in the Western Balkans might support EU integration of Ukraine?
 
II Panel – 12: 50 – 13:50 (Mgr Anna Robak)https://fb.watch/fWk_3E6FKC/
 1. Jacek Galewski – University of Warsaw – Polish State of Emergency on the Belarus Border as a Social Construction.
 2. Magdalena Anna Chowaniec – University of Silesia in Katowice – The situation and status of minority languages in Poland in the context of refugee crisis.
 
III Panel – 14:00 – 15:30 (Mgr Zuzanna Sielska)https://fb.watch/fWl7nEtTqb/
1. Julia PrzybylskaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- Nowe podejście do ukraińskiej etyki biznesu.
2. Jan Melerski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Perspektywa rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku, a wojna na Ukrainie.
3. Magdalena Sikorska-Pastuszka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Transgraniczny system energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej.
4. Marta Czapran i Weronika Wende – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wyzwania Europy XXI wieku.
5. Izabela Kurzątkowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Aspekty religijnej integracji migrantów w kontekście wspólnej egzystencji ze społecznością lokalną. Rozważania na temat roli Kościoła katolickiego w procesie solidarnego przyjmowania migrantów.
 
IV Panel – 15:40 – 17:10 (Mgr Barbara Krzewińska)https://fb.watch/fWlalopmkN/
 1. Anna Robak – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Stosunek Polaków do uchodźców z Ukrainy.
 2. Emilia Tabiś – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wielowymiarowość zjawiska migracji pod kątem badawczym.
 3. Michał Pachel – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Zmiana profilu uchodźcy z Ukrainy oraz próba dopasowania ich do polskiego rynku pracy.
 4. Mateusz Bryś – Uniwersytet Rzeszowski – Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1943-1946 na Wołyniu i Rzeszowszczyźnie.
 
V Panel – 17:20 – 18:50 (Mgr Zuzanna Sielska)https://fb.watch/fWlbTMTtAR/
 1. Wioletta Wasil-Rusecka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – „Nadzwyczajna wyjątkowość” stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią – kilka uwag na temat legalności działań prawnych podejmowanych w walce z kryzysem migracyjnym wywołanym przez reżim Łukaszenki.
 2. Bartosz Jabłoński i Karolina SzarmachUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Kryzys migracyjny na granicy polsko- białoruskiej- aspekty prawne i geopolityczne.
 3. Wojciech Pawłowski – Uniwersytet Jagielloński – Reakcja legislacyjna Polski na kryzysy migracyjne na granicy z Białorusią i Ukrainą.
 4. Maryam Al-AzawiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Aspekty prawne kryzysu migracyjnego na granicy Polsko- Białoruskiej.
 
VI panel – 19:00 – 20:30 (Mgr Zuzanna Sielska)https://fb.watch/fWle8e–nC/
 1. Karolina Baraniak – Uniwersytet Wrocławski – Zaszłości historyczne cieniem dla relacji międzypaństwowych – przykład Polski i Rosji.
 2. Miłosz Bartosiewicz – Uniwersytet Warszawski – Kość niezgody. Ukraińsko-węgierski spór o Zakarpacie.
 3. Aleksandra Cupryk – Uniwersytet Jagielloński – Prawo a “Wielka Wędrówka Ludów” – skuteczność prawnych instrumentów w regulacji migracji.
 4. Jakub i Karolina Kubasik – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Rola nowych mediów w prowadzeniu operacji psychologiczno-informacyjnych na przykładzie trwającego konfliktu na Ukrainie.
 
2 dzień 14.09.2022
Panel ekspercki – 10:00 – 11:30 – “Polska wobec wyzwań migracyjnych”https://fb.watch/fWlgsksFZ9/
 
prowadząca Zuzanna Sielska – Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza
Eksperci:
 
Mariusz Wołosz Prezydent miasta Bytomia
Łukasz Curyło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie
Lucjan Karasiewicz – Prezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej
Rafał Kolano – Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano
 
I Panel – 12:00 – 13:30 (Mgr Szymon Kawa)https://fb.watch/fWlhAZ3Mvy/
1. Barbara Krzewińska – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Polsko-białoruskie spory historyczne w latach 2007-2019.
2. Jacek Kiera – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wojna informacyjna jako instrument w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Polski.
3. Lila Pietrusiewicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kwestia uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w kontekście praw człowieka.
4. Konrad Rydel – Uniwersytet Warszawski – Kryzys na granicy polsko – białoruskiej w perspektywie konstytucyjnej.
5. Natalia CzajaUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – XVI-wieczna Polska – azyl dla migrujących heretyków.
 
II Panel – 13:40 – 15:10 (Mgr Kamila Gheorghe)https://fb.watch/fWliLhF4DQ/
1. Dr Dominika Liszkowska – Politechnika Koszalińska – Sekurytyzacja migracji w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie.
2. Dr Marika Kosiel-Pająk – Women In International Security Poland – The UK’s response to the largest refugee crisis in Europe since the Second World War: the Ukraine Scheme.
2. Ewa MadejUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Cudzoziemcy w Polsce: przyczyny i przebieg migracji do Polski.
3. Adrian Gromysz – Uniwersytet Rzeszowski – Problem wyludniania się Europy Środkowej i Wschodniej.
4. Anna Spiechowicz – Uniwersytet Jagielloński – Etyczne zobowiązanie. Jan Józef Szczepański wobec otwartości i społecznego dialogu.
 
III Panel – 15:20 – 16:50 (Mgr Ewelina Dziwak)https://fb.watch/fWljwiKifR/
1. Patryk Bukowski – Uniwersytet Warszawski – Przebieg, obłożenie oraz znaczenie zachodniobałkańskiego szlaku migracyjnego w XXI w.
2. Katarzyna Skała – Uniwersytet Gdański – Postjugosłowiańska „beczka prochu”: wybrane konflikty członków byłej federacji z perspektywy regionalnej i europejskiej.
3. Zuzanna SielskaUniwersytet Śląski w Katowicach – Konflikt i jego natężenie jako czynnik różnicujący kapitał społeczny w państwach byłej Jugosławii.
4. Wojciech Gosek – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filozofia praktyczna Hegla w kontekście konfliktów społecznych na tle ekonomicznym.
 
IV Panel – 17:00 – 18:30 (Mgr Szymon Kawa)https://fb.watch/fWlkTm_nTa/
1. Franciszek Ignacy Fortuna – Uniwersytet Warszawski – Polskie prawodawstwo wobec problematyki kryzysu uchodźczego po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej.
2. Julia Atłaska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyn – Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej a wojna Ukrainy z Rosją.
3. Mateusz Gądor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Mniejszość rosyjska w Europie wschodniej – wyzwania geopolityczne i społeczno-ekonomiczne.
4. Paweł Zakrzewski – Politechnika Warszawska – Wyzwania Europy Środkowej i Wschodniej: Konflikty i Migracje.
 
V Panel – 18:40 – 20:10 (Mgr Anna Robak)https://fb.watch/fWlm_GPyBE/
1. dr Beata Olszewska-Łabędź – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Polski system edukacji, wobec wyzwań związanych z migracją z Ukrainy.
2. Szymon DonarskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prawa uchodźców i imigrantów dotyczące szkolnictwa i pracy w Polsce.
3. Weronika Mas – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wyzwania dla publicznej administracji w związku z nasilającym się zjawiskiem migracji. Na przykładzie Polski i wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
4. Eliza Chojecka – Uniwersytet Warszawski – Kategoria prawna cudzoziemca niepożądanego w ustawodawstwach państw europejskich.
5. Danuta Kurzajewska – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Sytuacja prawna cudzoziemców w kontekście polskiego postępowania egzekucyjnego.
 
Rada Naukowa Konferencji:
Prof. UŚ dr hab. Agnieszka Turska – Kawa
Prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Myśliwiec
Prof. UŚ, dr Renata Jankowska
Prof. UŚ. dr Sebastian Kubas
 
Organizatorzy:
Doktoranckie Koło Nauk o Polityce Uniwersytetu Śląskiego
Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trójmorza
Forum Młodych Dyplomatów
Fundacja Akademia Kadr Europejskich
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach
 

Skip to content