SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

O współczesnych realiach i perspektywach kształcenia branżowego w Polsce z zastępcą dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dawidem Solakiem, rozmawiał Michał Stolarczyk, współpracownik RODM Katowice.

Dawid Solak – jest specjalistą w tematyce rozwoju innowacji i synergii pomiędzy edukacją a biznesem, a w szczególności przemysłem.

Projekt “Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024” w Katowicach dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Skip to content