Regionalny Ośrodek Debaty  Międzynarodowej w Katowicach

ul. Reymonta 22, 40-029 Katowice Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 10 do 18

tel. +48 32 630 43 80mail:  rodm@rodm-katowice.pl www.rodm-katowice.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

Skip to content